KİŞİLER HUKUKU


- Vasi atanması davaları
- İsim değişiklik davaları
- Gaiplik kararı alınması