TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) HUKUKU


ORUÇ HUKUK BÜROSU, gayrimenkul hukuku kapsamında ortaklığın giderilmesi, taşınmaza haksız müdahalelerin engellenmesi, tapu kaydının düzeltilmesi, tapu iptali ve tescil davaları ve taşımazdan haksız ve hukuka aykırı olarak bedelsiz yararlanmaktan kaynaklanan ecrimisil davalarının açılması ve takibi, müteahhit ile arsa sahibi arasında imzalanacak kat karşılığı inşaat sözleşmesi vb. sözleşmelerin düzenlenmesi ve kontrolü hakkında müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.

- Müdahalenin men’i davaları
- Ecrimisil davaları
- Ortaklığın giderilmesi davaları(izale-i şuyu)
- Kat karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi vb. Sözleşmelerin düzenlenmesi
- Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
- Tapu iptali ve tescil davaları