MİRAS HUKUKU


ORUÇ HUKUK BÜROSU, kişilerin vefatı ile sonuç doğurması beklenen ve mirasçılarının durumlarını belirleyecek olan vasiyetnamelerin, miras sözleşmelerinin düzenlenmesi ve vefat eden kişinin mirasçılarının belirlenmesi için gerekli olan veraset belgesinin alınması ile başlayarak devam edecek olan terekenin tespiti, tenkis, muris muvazaası gibi diğer miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerine etkin hizmetler vermektedir.

- Veraset ilamı alınması
- Vasiyetname, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma vs. Sözleşmelerin düzenlenmesi
- Miras kalan taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi davaları(izale-i şuyu davaları)
- Muris muvazası nedenine dayanan tapu iptal tescil davaları