AİLE HUKUKU


Taraflar arasında meydana gelen; başta boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi tasfiyesi ve diğer ilgili konulardaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet verilmektedir.

- Boşanma davaları (anlaşmalı veya çekişmeli)
- Mal paylaşımından kaynaklı ihtilafların çözümü (mal rejimi davaları)
- Velayet ve çocukla şahsi ilişki kurulması davaları
- Nafaka davaları
- Kadına şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasına ilişkin davalar
- Nesebin kurulması ve reddi davaları