İŞ HUKUKU


Oruç Hukuk Bürosu, gerek işverenlerin iş hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerin kanuna uygun olarak yerine getirilmesi ve böylelikle olası dava sayısının azalması hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri gerekse de hukuka aykırı olarak iş sözleşmesi feshedilen işçilerin işe iade, kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik davaları ve diğer işçilik alacaklarından kaynaklı dava ve uyuşmazlıklarının çözümü noktasında hizmet vermektedir.

- İşçilik alacaklarına ilişkin davalar (kıdem ihabr tazminatları ile fazla mesai, yıllık izin ücretleri vs.)
- İşe iade davaları
- İşverenler danışmanlık hizmetleri
- Sigortalılığın tespiti davaları
- İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları