KAT MÜLKİYETİ HUKUKU


Apartman ve sitelerin ödenmeyen aidatlarının tahsili konusunda icra takibi yapılması, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının usulüne uygun yapılarak hukuk kuralları çerçevesinde her hangi bir hak kaybına uğranılmaması adına hukuki danışmanlık verilmesi ve kat mülkiyeti ile ilgili diğer tüm konularda ORUÇ HUKUK BÜROSU olarak yetkin ve uzman personelimizle hizmet vermekteyiz.

- Apartman ve site yönetimlerine hukuki danışmanlık
- Yönetim planı hazırlanması
- Aidat alacaklarının tahsili
- Komşuluk ilişkilerinden kaynaklı davalar