İCRA VE İFLAS HUKUKU


Ödenmeyen alacakların tahsili konusunda gerek fatura veya taraflar arasında akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan gerekse de çek ve senet gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan alacaklarının icra müdürlükleri vasıtasıyla takiplerinin yapılması, haciz ve ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi konusunda müvekkillerimize hizmet sağlanmaktadır.

- Faturaya dayalı icra takipleri
- Çek, senet ve diğer kıymetli evraklardan kaynaklanan icra takipleri