HİZMETLERİMİZ

Kat Mülkiyeti Hukuku

Apartman ve site yönetimlerine hukuki danışmanlık, Yönetim planı hazırlanması, Aidat alacaklarının tahsili, Komşuluk ilişkilerinden kaynaklı davalar

Detaylı Bilgi

Vergi ve İdare Hukuku

İdarece tanzim edilen cezalara karşı itirazlar, Vergi ceza davaları(sahte fatura , defter ve belgelerin ibraz edilmemesi vs.), Kamulaştırma davaları, İptal davaları

Detaylı Bilgi

Yabancılar Hukuku

Sınırdışı kararlarına karşı itiraz işlemleri, İkamet alınması konusunda hukuki yardım, Türk vatandaşlığı kazanılması hakkında danışmanlık ve takip işlemleri

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

İşçilik alacaklarına ilişkin davalar, İşe iade davaları, İşverenler danışmanlık hizmetleri, Sigortalılığın tespiti davaları, İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları

Detaylı Bilgi

Gayrimenkul Hukuku

Müdahalenin men’i davaları, Ecrimisil davaları, Ortaklığın giderilmesi davaları, Sözleşmelerin düzenlenmesi, Tapu kaydının düzeltilmesi, Tapu iptali ve tescil davaları

Detaylı Bilgi

Şirketler Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmetleri, Gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı sözleşmelerin hazırlanması/incelenmesi, Uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesi, Marka ve patent haklarının korunması

Detaylı Bilgi

Ceza Hukuku

Suç duyurusu dilekçelerinin hazırlanması, Soruşturma aşamasının takibi, Vergi ceza davaları, fikri ve sınai haklar ceza davaları, Ağır ceza mahkemesi görev alanına giren davalar

Detaylı Bilgi

Miras Hukuku

Veraset ilamı alınması, Vasiyetname, miras vb. sözleşmelerin düzenlenmesi, Miras kalan taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu davaları), tapu iptal tescil davaları

Detaylı Bilgi

Kira Hukuku

Konut ve işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, Kira alacaklarının tahsiline yönerlik icra takipleri, Kiralananın tahliyesi davaları, Kira bedelinin tespiti davaları

Detaylı Bilgi

İcra ve İflas Hukuku

Faturaya dayalı icra takipleri, Çek, senet ve diğer kıymetli evraklardan kaynaklanan icra takipleri, Alacakların takibi, Haciz ve ilgili işlemler

Detaylı Bilgi

Aile Hukuku

Boşanma davaları, Velayet, Nafaka davaları, Kadına şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasına ilişkin davalar, Nesebin kurulması ve reddi davaları

Detaylı Bilgi

Tazminat Hukuku

Kişisel haklara tecavüzden - Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, Destekten yoksun kalma tazminatı davaları, Araç değer kaybı davaları

Detaylı Bilgi

Kişiler Hukuku

Vasi atanması davaları, İsim değişiklik davaları, Gaiplik kararı alınması

Detaylı Bilgi