VERGİ VE İDARE HUKUKU


ORUÇ HUKUK BÜROSU, müvekkillerin vergi dairesi, belediyeler ve diğer devlet kurumları ile olan uyuşmazlıklarının takibi ve çözümü için dikkat ve özenle çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda özellikle, kurumsal ve bireysel müvekkiller hakkında uygulanan vergi tahakkuklarına ve cezalarına karşı itirazlar ve müvekkiller hakkında idarece açılacak olan ceza davalarında müvekkillerin temsili başta gelmektedir.

- İdarece tanzim edilen cezalara ve tarhiyatlara karşı itirazlar
- Vergi ceza davaları(sahte fatura , defter ve belgelerin ibraz edilmemesi vs.)
- Kamulaştırma davaları
- İdari işlemlere karşı iptal davaları