"Görevimizi yaparken; kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kimselerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden ve ya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar. Fakat efendileri de olmadı." - MOLIERAC

Kat Mülkiyeti Hukuku

Apartman ve site yönetimlerine hukuki danışmanlık, Yönetim planı hazırlanması, Aidat alacaklarının tahsili, Komşuluk ilişkilerinden kaynaklı davalar

Detaylı Bilgi

Vergi ve İdare Hukuku

İdarece tanzim edilen cezalara karşı itirazlar, Vergi ceza davaları(sahte fatura , defter ve belgelerin ibraz edilmemesi vs.), Kamulaştırma davaları, İptal davaları

Detaylı Bilgi

Yabancılar Hukuku

Sınırdışı kararlarına karşı itiraz işlemleri, İkamet alınması konusunda hukuki yardım, Türk vatandaşlığı kazanılması hakkında danışmanlık ve takip işlemleri

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

İşçilik alacaklarına ilişkin davalar, İşe iade davaları, İşverenler danışmanlık hizmetleri, Sigortalılığın tespiti davaları, İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları

Detaylı Bilgi

Gayrimenkul Hukuku

Müdahalenin men’i davaları, Ecrimisil davaları, Ortaklığın giderilmesi davaları, Sözleşmelerin düzenlenmesi, Tapu kaydının düzeltilmesi, Tapu iptali ve tescil davaları

Detaylı Bilgi

Şirketler Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmetleri, Gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı sözleşmelerin hazırlanması/incelenmesi, Uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesi, Marka ve patent haklarının korunması

Detaylı Bilgi

Ceza Hukuku

Suç duyurusu dilekçelerinin hazırlanması, Soruşturma aşamasının takibi, Vergi ceza davaları, fikri ve sınai haklar ceza davaları, Ağır ceza mahkemesi görev alanına giren davalar

Detaylı Bilgi

Miras Hukuku

Veraset ilamı alınması, Vasiyetname, miras vb. sözleşmelerin düzenlenmesi, Miras kalan taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu davaları), tapu iptal tescil davaları

Detaylı Bilgi

ORUÇ HUKUK BÜROSU

ORUÇ HUKUK BÜROSU, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-iflas Hukuku ve Ceza hukuku gibi birçok hukuk dalını içeren, çok geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

ORUÇ HUKUK Bürosu olarak amacımız; her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı, kişi ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Ayrıca ofisimiz, ”avukatlığın” sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekte olup müvekkillere, gelecekte oluşabilecek hukuki ihtilafların asgari seviyede tutulabilmesi amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketler Hukuku, ticaret hukuku, İş hukuku, sözleşmeler hukuku, icra- iflas hukuku, borçlar hukuku ve hukukun diğer alanlarında oluşacak sorunları oluşmadan önce kaynağında çözüme ulaştırmak olan temel hedefimize ulaşmak için söz konusu hukuki işlemin tüm proseslerini birlikte inceleyerek hukuki süreçleri düzenlemekteyiz. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

ORUÇ HUKUK

YASAL BİLGİLENDİRME

ORUÇ HUKUK Bürosu bu Web Sahifesi altında yapılmakta olan hukuki açıklamaların genel hukuk kurallarına ait sınırlı kültürel bilgiler olduğunu, bir insanın yaşayabileceği her olayın farklı hukuki kalıplarda tanımlanabileceğini ve burada yapılan açıklamaların, büromuzca desteklenmiş bir özel hukuki incelemeye dayanmadıkça yanılgıya düşürülme ve hak kaybetme iddiasına dayanak yapılamayacağına uyarmaktadır. Sitenin ziyaret edilmesi halinde kullanıcıların tesbit ve tescil edilmediklerini, yazışma yapılması halinde ise elde olunabilecek elektronik adres ve kimlik bilgilerinin kendi özel arşivi dışında yer almayacağını garanti eder. Bu web sayfasında yer alan tüm yazılar ile görüşler, imajlar ve resimlerin tüm telif hakları ORUÇ HUKUK Bürosu adına tescil edilmiştir.